Vilkår og betingelser - helikopterleie

Forsikring ved helikopterleie

Passasjerer og bagasje, er forsikret for tosifret millionbeløp og iht. de til enhver tid minimums beløp.  Tredjepart ansvarsforsikring er også et myndighetkrav og har enda høyere ansvarsbeløp. Du er forsikret også som passajsr ved helikopterleie i kommersiell trafikk. Helikopterne er også forsikret.  Ved flyging av underghengede last er denne forsikret etter gjeldende bestemmelser når lasten er i luften.  Før last er koblet på lasteline og etter at den er frakoblet lasteline, er ansvaret for skade på lasten kundens ansvar. Untatt er skade på faste omgivelser ved laste- og losseplass når dette er en følge av helikopterets virksomhet.  Vilkår er imidlertid uansett at  alle forskrifter fra Luftfartsmyndigheten  og at alle tillatelser er på plass.   Luftfartøy og flyger er underlagt streng kontroll av luftfartsmyndigheten.  Flysikkerhet er en overbyggende betingelse i alle helikopterselskap sine virksomheter. Helikopterleie med privat helikopter er forbudt og forskiring dekker ikke på samme måte.