Vilkår og betingelser - helikopterleie

Helikopterleie - flyging i mørke

For helikopterleie eller taxi med passasjerer i mørke eller natt, kreves helikopter med to motorer.  Dette er vesentlig dyrere og bør tas hensyn til når kostnader skal beregnes. Bestemmelsen setter disse vilkår når solen står mer enn 6 grader under horisonten. I Praksis betyr dette ca. 40 minutter etter at solen har gått ned.  Systemet vil imidlertid beregne dette eksakt og  varsle deg under bestilling av tidspunkt hvis det er for kort tid til å gjennomføre hele flygingen i dagslys. Alternativt at du får mulighet til å bestille to-motors helikopter som er godkjent for helikopterleie for mørkeflyging.