Vilkår og betingelser - helikopterleie

Om å ta bilder fra helikopter

Dette er forbudt å ta flyfoto eller bilder fra luften uten tillatelse fra myndighetene. Dette kalles fotolisens og kan innhentes fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet,  NSM. Det er en enkel sak  å få tillatelse til enkeltstående oppdrag begrenset i tid og omfang.  Dette kan du få både på telefon og fax.   Unntatt fra dette kravet, er passasjerer i luftfartøy i rute- charter- eller taxitrafikk og at bildene er til privat bruk.  Ellers er det er forbudt å ta bilder uten dette.  En generell lisens må det søkes om. Dette tar 3-6 uker.