Vilkår og betingelser - helikopterleie

Lasteflyging med helikopter

Beregning av prisforslag helikopter lasteflyging, er basert på informasjonen du som kunde legger inn i kalkulatorene.   Det er viktig å vite type varer som skal løftes. og helt sentralt er total vekt i tonn som må oppgis i beskrivelsen. Hvis løftene  er vesentlig annerledes enn hva beskreivelsen tilsier, kan kostnader for dette bli etter faurert. Antall løft danner grunnlaget for prisberegningen. Hvert løft må ikke overtiva1000kg.. Når du sender forespørsel iht. den prekalkulerte prisen, er  dine inngangsverdier på mengde og sted lagt tilgrunn.  Det er normalt kundens ansvar å be vareleverandører ikke pakke varene i større vekt enn angitt maksvekt for løft. Likeledes at mindre objekter pakkes sammen slik at kapasiteten til helikopteret utnyttes fullt ut. Hvis tilleggsløft blir nødvendig, må dette avtales direkte med helikopterselskap. Alle løft forutsettes å bli fløyet suksesivt uten opphold for annet enn etterfylling av drivstoff. Løftene legges direkte ned på anvist plass uten fiksering. Annen  ventetid kan belastes med ventetid kostnader. Helikoptre har ulik løftekapasitet.  Det er derfor viktig at du har fylt ut vekt på det tyngste løftet.  Det kan medføre  tilleggkostnader dersom et løft må deles fordi det er for tungt.  Det er ikke helikopterselskpaets ansvar om vekten er større enn angitt i bestillingen. Helikopter Lasteflyging i by og annen tettbebyggelse er ikke tillatt.  Heller ikke over større folkemengder og eiendom på bakken som kan ta skade ved uhell. Hvis et lasteoppdrag blir avbrudt , avtales den videre gang dirfekte med helikopterselskap. 10% bestillingsavgift forfaller når du sender forespørse.  I betaling for oppdraget er bestillingsavgiften trukket fra  og beløpet betales direkte til helikopterselskapet iht. deres rutiner. Bestillingsavgiften er ikke refunderbar. Helikopterselskap kan endre tidspunkter dersom deres rutiner krever det.