Vilkår og betingelser - helikopterleie

Bestillingsavgift

Avgiften er  betaling for tilgang på den immaterielle rettigheten som er representert ved programmet i portalen ved bestilling. Portalen har adresse ihht. det registrerte domenet www. helikopter.flights. Bestillingsavgiften er endelig og  er ikke refunderbar uten at dette er avtalt spesifikt med Helikopter Flights etter en individuell vurdering, og at krav om refusjon ikke allerede er eksludert mulighet for ellers under vilkår og betingelser.  Der refusjon av avgiften bestillingsgebyr, inntreffer, gjøres dette 30 dager etter den første dag i påfølgende måned og forusetter godkjent refusjon.