Verdal er en kommune og en by i Nord-Trøndelag. Byen administrasjonssenteret for kommunen, som består av Vinne, Stiklestad, Vuku og Vera. Kommunen grenser til Steinkjer, Inderøy og Snåsa.

Byen Verdal har 7 906 innbyggere per 1. januar 2013. Slaget ved Stiklestad utspant seg i 1030. Spelet om Heilag Olav vises hvert år på friluftsscene under olsok. Dette er spennende punkter på helikopter sightseeing turene herfra.Verdal er angivelig det eneste prestegjeldet i Norge som har beholdt grenser og navn uendret så langt tilbake som det kjennes kilder. Kommunen er også kjent som «Lottobygda», på grunn av et høyt antall millionvinnere i lotto fra 1990-tallet og utover. Verdal er tradisjonelt et jordbrukssamfunn, men har spesielt etter etableringen av Kværner Verdal også blitt et industrityngdepunkt i fylket. Industriparken i kommunen er landets tredje største. Kommunen valgte i 1998 å gi tettstedet Verdal bystatus og endra samtidig navnet fra det tidligere tettstedsnavnet Verdalsøra. Verdal er dominert av Verdalsvassdraget, bestående av blant annet elvene Inna med utspring i Innsvatnet og Helgåa med utspring i Veressjøen, også kalt Veresvatnet, som renner sammen og danner Verdalselva ved Vuku. Inna renner gjennom den største sidedalen til Verdalen, Inndalen som strekker seg fra Vuku til svenskegrensen ved Sandvika. Høyeste fjell i Verdal kommune er Løysmundhatten, 1090 moh. Se også Innsvatnet. Spor etter mennesker tilbake til steinalderen er å finne så langt inn i landet som Vera ved svenskegrensen. Gjenstander fra yngre steinalder forteller om tidlig jordbruk i de nedre delene av dalen. Dette jordbruket har trolig blitt stedfast omkring overgangen til eldre jernalder, og det er fra denne perioden at vi kan spore en noenlunde stedfast kontinuitet fram til dagens gårdslandskap. Alle rurer flys av Midtnorsk Helikopterservice AS

Verdal
The Untouched Wilderness - Skjækerfjella

Se natur reservatet fra luften langs Verdalselva mot villmarken med med et unikt fiske og dyremangfold. Se aktiv reindriftsnæring i sesongen.

  40 min.

SE TUREN HER  
Pris inkludert 12% mva


VIP tur - Helikopteret alene

Du kan velge denne muligheten hvis dere ikke er mange nok til å fylle helikopteret, men vil ha turen for dere selv. Velg 5 passasjerer og fyll inn bokstavene "VIP" i navnefeltet for tomme seter senere i bestillingsprosessen.
Trondheims fjord and cities

Helikoptertur over Levanger, Verdal, og Steinkjer. Fly over de fruktbare jordbruksbygdene i  Nord-Trøndelag, og få med et glimt av Snåsa.

  40 min.

SE TUREN HER  
Pris inkludert 12% mva


VIP tur - Helikopteret alene

Du kan velge denne muligheten hvis dere ikke er mange nok til å fylle helikopteret, men vil ha turen for dere selv. Velg 5 passasjerer og fyll inn bokstavene "VIP" i navnefeltet for tomme seter senere i bestillingsprosessen.