Kinsarvik er det administrative senter i Ullensvang kommune. Omgitt av dype fjorder, høye fjell og isbreer er det et perfekt utganspunkt for foreslåtte helikopterturer.

Rett overfor sentrum ligger Hardangervidda . Nord-Europas største høyfjellsplatå, i fylkene Buskerud, Telemark og Hordaland. Et fantastisk område fopr en helikopter sightseeing tur. Parken ble opprettet 10. april 1981, for å «verne ein del av eit særleg verdfullt høgfjellsområde på ein slik måte at landskapet med planter, dyreliv, natur- og kulturminne og kulturmiljøet elles vert bevart, samstundes som området skal kunne nyttast for landbruk, naturvenleg friluftsliv og naturoppleving, jakt og fiske og undervisning og forsking» og den dekker et område på 3 422 km². Få minutter i luften lenger vest er Folgefonna nasjonalpark. Parken ble opprettet i 2005, for å «ta vare på eit stort og tilnærma urørt naturområde, som sikrar heilskapen og variasjonen i naturen frå låglandet til høgareliggjande område med fjell og bre; ta vare på verdfull vassdragsnatur; sikre det biologiske mangfaldet med økosystem, artar og bestandar; sikre viktige geologiske førekomstar og sikre verdfulle kulturminne» og den dekker et område på 545 km².

Kinsarvik
Trolltunga, Hardangerfjord,  Vøringsfossen waterfall and Star Wars planet "Hoth"

Trolltunga fra Luften. En helikoptertur mitt i hjertet av vestlandets isbreer, fjorder og fossefall. Turen starter i sentrum av noen av landets vakreste områder. 

  60 min.

SE TUREN HER  
Pris inkludert 12% mva


VIP tur - Helikopteret alene

Du kan velge denne muligheten hvis dere ikke er mange nok til å fylle helikopteret, men vil ha turen for dere selv. Velg 5 passasjerer og fyll inn bokstavene "VIP" i navnefeltet for tomme seter senere i bestillingsprosessen.