Sandefjord Helikopter turer - Gavekort

Hvalfangtsbyen Sandefjord er et kjent landemerke kjent for shipping og hvalfangst. Idag ettertraktet som et eksklusivt område for landsteder i skjærgården.

Sandefjord er idag et sentralt sted for helikoptervirksomhet. Både helikopterskole, verksted og operative selskaper har base der. Det helikopter sighseeing turer fra minst to selskap med base i Sandefjord.  Historisk var Sandefjord kjent for hvalfangst i Nordishavet og Finnmarkskysten. Dette var heller virksomhet i det små; den norske hvalfangst i nord var mer en beskjeftigelse for folk langs landets vestvendte kyster. Men i 1905 begynte den pelagiske hvalfangst; da sendte Chr. Christensen den første hvalfangstekspedisjonen fra Sandefjord til Sørishavet. I årene 1905 til 1914 ble det startet 25 hvalfangstselskaper i Sandefjord. Byen opplevde en voldsom økonomisk oppgangsperiode. På slutten av 1920-årene hadde Sandefjord en flåte på 15 kokerier og over 90 hvalbåter. Da virksomheten var på sitt høyeste tidlig i 1950-årene, var det en hektisk aktivitet i havnen om sommeren når hele flåten var hjemme. Foruten mekaniske verksteder og andre produksjonsbedrifter, hadde også forretningsstanden gode kunder i de hjemvendte hvalfangerne. Over 2800 mann i området hadde hyre på hvalfangst i 1954. Fra midten av 1950-tallet ble hvalfangsten gradvis nedtrappet. Hvalforekomstene ved Antarktis hadde minket dramatisk og verneinteressene ble stadig sterkere. En gradvis omlegging til tankfart, vitner om at også næringen selv forsto at hvalfangsteventyret gikk mot slutten. Utover på 1960-tallet gikk stadig færre ekspedisjoner sydover, og sesongen 1967/68 ble den siste for Sandefjords del.

Sandefjord
Fjords and cities tour

Helikoptertur over Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Stavern. Nyt skjærgården fra luften med fjordarmer og øyriket rundt.

  30 min.

SE TUREN HER  
Pris inkludert 12% mva


VIP tur - Helikopteret alene

Du kan velge denne muligheten hvis dere ikke er mange nok til å fylle helikopteret, men vil ha turen for dere selv. Velg 5 passasjerer og fyll inn bokstavene "VIP" i navnefeltet for tomme seter senere i bestillingsprosessen.