Vilkår og Betingelser - helikopterleie

Legal Notice I

Infomation on Registered Owner, Conditions of use, Accessing the Website, Reliance on information posted, Our liability, Changes to the Website, Viruses, hacking and other offences

Les Mer: Legal Notice I
Legal Notice II

Linking to the Website Third party websites,  Uploading material to the Website, General, Acceptable use policy , Prohibited uses

Les Mer: Legal Notice II
Legal Notice III

Notice of intellectual property rights, Interactive services

Les Mer: Legal Notice III
Legal Notice IV

Content standards,  Suspension and termination

Les Mer: Legal Notice IV
Enkelt seter på sightseeing turer med helikopter

Du kan sende bestillingsforespørsel på enkeltseter på www.helikopter.flights

Les Mer: Enkelt seter på sightseeing turer med helikopter
Helikopterselskaper som mottar bestillingsforespørselen

helikopter.flights-portalens formål er å gi forslag til sightseeing-ruter for helikopter, beregne taxiflyvninger og lasteoperasjoner og gi et system for å sende bestillingsforespørsel til helikopterselskaper i regionen.

Les Mer: Helikopterselskaper som mottar bestillingsforespørselen
PayPal betaling og opprettelse av klage

Bestillingsgebyret på 10 % er betalingen for bruk av portalen. Det er ikke en del av betalingen for flyturen. Du  at bestillingsgebyret på 10 %
ikke kreves refundert av PayPal på grunn av at tjenesten ikke ble levert.

Les Mer: PayPal betaling og opprettelse av klage
Helikopterleie persontransport og taxi

Priser på helikopterleie er avhengig av type helikopter og hvor lenge helikopteret er i luften.
Les mer om prising.

Les Mer: Helikopterleie persontransport og taxi
Helikopter Sightseeing Turer

Sightseeingturene er forslag til helikopter rute.  Varighet kan variere i forhold til været.

Les Mer: Helikopter Sightseeing Turer
Lasteflyging med helikopter

Lasteflyging består av selve flyoppdraget. Det prekalkulerte prisforslaget inkluderer bakkepersonell, forberedelser og sikring av materiell, selve lasteflygingen, samt  flyging til og fra oppdragssted.

Les Mer: Lasteflyging med helikopter
Landingsplass og tillatelse

For å kunne lande med helikopter utenfor flyplass, kreves tillatelse fra grunneier.

Les Mer: Landingsplass og tillatelse
Gavekort på Helikoptertur - vilkår og betingelser

Viktig informasjon for kjøper og bruker av GavekortHelikoptertur.

Les Mer: Gavekort på Helikoptertur - vilkår og betingelser
Vekt på passasjerer og baggasje

Helikopterets kapasitet er påvirket av hvor tungt det er lastet.  Derfor er det viktig å ha vekt på passasjerer,  samt eksakt rute som skal flys.

Les Mer: Vekt på passasjerer og baggasje
Helikopterleie - flyging i mørke

De fleste helikoptre for flyging på fastlandet er sertifisert for flying i dagslys kun.  For helikopterleie i mørke kreves to-motors helikopter

Les Mer: Helikopterleie - flyging i mørke
Helikopter transport av større grupper og events

Er dere mer enn 10 passasjer er det behov for flere helikoptre og kanskje helikopterselskaper.

Les Mer: Helikopter transport av større grupper og events
Avbrudt helikopterleie og flyging

Hvis helikopterleie blir avbrudt, kan helikopterselskapet ha rett til å skaffe alternativ transport.

Les Mer: Avbrudt helikopterleie og flyging
Sende bestillingsforespørsel helikopterturer , taxi og lasteflyging

Du kan beregne pris, bestille  flyging og betale online. Legg inn dine behov og trykk beregn pris

Les Mer: Sende bestillingsforespørsel helikopterturer , taxi og lasteflyging
Landingstillatelser og begrensninger

For å lande utenfor flyplass, må du ha skriftlig tillatelse fra grunneier.  Dette er en hovedregel, og det er mange andre faktorer som også må tas hensyn til

Les Mer: Landingstillatelser og begrensninger
Spørsmål om vilkår og betingelser

Er du usikker på forståelsen av noen av punktene  i vilkår og betingelser, vennligst kontakt oss gjennom feedback knappen for du betaler eller les under FAQ  (Ofte stilte spørsmål).

Les Mer: Spørsmål om vilkår og betingelser
Forsikring ved helikopterleie

Luftfartsmyndighetene krever lovpålagt forskikringsbevis ombord.  Passasjerer, baggasje, crew og tredjeparts ansvar. Lasteflyging har egne forsikringsregler.

Les Mer: Forsikring ved helikopterleie
Betaling for helikopterleie

Betaling gjøres direkte med helikopterselskapene frafrukket evt bestillingsbegyr. Gavekort betaling er sikkerhet for fremtidig tur med et helikopterselskap under vilkår. 

Les Mer: Betaling for helikopterleie
Værforbehold og tekniske forhold

Forhold utenfor helikopterselskapenes kontroll og påvirkning kan oppstå. Været kan endres, og tekniske feil kan hindre flyging.

Les Mer: Værforbehold og tekniske forhold
Om å ta bilder fra helikopter

I Norge er det forbudt å ta bilder fra luften uten tillatelse.  Unntaket er hvis det er til privat bruk .   

Les Mer: Om å ta bilder fra helikopter
Ventetid på bakken

Ventetid på bakken, er normalt bealstet med en timepris.  Systemet beregner dette for deg.

Les Mer: Ventetid på bakken
Kanselleringer og endringer

For endringer eller kanselleringer av helikopterleie,  gjelder egne vilkår. 

Les Mer: Kanselleringer og endringer
Bestillingsavgift

Bestillingsavgiften  er 10%  av  transaksjonsbeløpet. 

Les Mer: Bestillingsavgift
Registrering og bruk av opplysninger

Oppdrag som utføres av sertifiserte helikopterselskaper.  Det er viktig for Helikopter Flights Ltd. at selskapene har all informasjon om kunder som formidles.

Les Mer: Registrering og bruk av opplysninger